Kennisbank: Remote Backup
[Versie 4] Instellen van Data-retentie

Data retentie

Sinds versie 4 van Remote Backup, is het mogelijk om data-retentie in te stellen.

Retentie houdt in dat de eindgebruiker het aantal dagen kan instellen dat de data op de Remote Backup server aanwezig blijft, alvorens deze verwijderd wordt.

De data wordt vervolgens verwijderd na een vooraf ingesteld aantal dagen in de volgende situaties:

- Indien een volledige backup wordt vervangen bij een nieuwe volledige backup
 Voorbeeld: Een volledige backup zal enkel bij de eerste initiele backup plaatsvinden, óf wanneer het verschil in de data groter is dan 66%. Dus als een volledige nieuwe backup gemaakt zal worden, zal de oude volledige backup, ná het vooraf ingesteld aantal dagen, automatisch verwijderd worden. 

- Indien de data niet langer op de originele locatie aanwezig is
Voorbeeld: Als er een backup van een map is gemaakt en de originele map wordt verwijderd, verplaatst of hernoemd, dan zal de map op de Remote Backup Server na het vooraf ingesteld aantal dagen automatisch verwijderd worden.


Het is nodig om de Data retentie op 2 plaatsen in te stellen.

Klik op Opties, Backup maken en Herstellen. Vervolgens kunt u de standaardwaarden instellen voor Data retentie.

 

Het is ook mogelijk om bij een bestaande backup-taak de retentie toe te passen.

Klik hiervoor op Herstel data. Vervolgens kunt de map en/of computernaam selecteren. Klik hier op "Alter Retention"

Hier kun je vervolgens instellen over hoeveel dagen retentie wel óf niet toegepast dient te worden.

 

(0 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Systemec B.V. - helpdesk