Nieuws
Sep
9
Systemec is ook het seizoen 2018-2019 Businesspartner en al vele jaren partner in ICT-diensten van VVV-Venlo. We zijn erg blij met deze nieuwe overeenkomst en bovenal met de plezierige samenwerking die we al vele jaren onderhouden met VVV-Venlo. 
Mooi dat we ook dit seizoen weer samenwerken.De nieuwe overeenkomst werd ondertekend door Directeur Sjoerd Derkx namens Systemec en Directeur Marco Bogers namens VVV-Venlo.


Meer lezen »May
23
Vanaf 25 mei 2018 treedt een nieuwe Privacy verordening in werking die in de gehele Europese Unie hetzelfde is. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’) of General Data Protection Regulation (GDPR) gaat ook gelden voor Systemec, maar ook voor onze relaties.

Wij vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie.
Daarom is onze Privacy Statement aangepast. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld in de AVG. Daarbij vinden wij dat alle Systemec relaties recht hebben op bescherming.

Wat betekent dit voor u?
Bewust of wellicht zonder dat u het door heeft, deelt u uw persoonsgegevens met ons, dit kan al door onze website te bezoeken of u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In het nieuwe Privacy Statement staat uitgebreider omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Daarnaast vindt u bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan deze gegevens komen en welke door ons worden verwerkt.

Als ICT-bedrijf zijn wij er ons des temeer van bewust hoe belangrijk data en persoonsgegevens zijn. Wij doen er dan ook alles aan om deze gegevens te beschermen.

Heeft u nog vragen?
Als u specifieke vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met security@systemec.nl of bekijk ons actuele Privacy Statement.


Meer lezen »Mar
21

Systemec investeert in partnerschappen en netwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Samenwerking is aangegaan met Fontys Hogescholen, Zuyd Hogeschool en Hochschule Niederrhein, met betrekking tot het aanbieden van stageplaatsen en afstudeeronderzoeken. Ieder jaar worden plekken binnen Systemec ingevuld door studenten uit Nederland en Duitsland. Momenteel zijn een viertal studenten begonnen en wensen wij ze veel succes de komende periode.


Meer lezen »Mar
21
Het team van Systemec is op dit moment bezig om de uitbreiding operationeel te maken en de eerste nieuwe gebruikers te verwelkomen.

Enkele voordelen om uw hardware in de datacenters van Systemec te plaatsen of af te nemen:
  • De datacenters zijn volgens de belangrijke TIER3+ richtlijnen opgebouwd;
  • Redundante voorzieningen zoals elektriciteit, klimaatbeheersing en verbindingen zorgen voor de constante uptime;
  • Gebruikers hebben geen eenmalige grote investeringen in gebouwen of faciliteiten;
  • De datacenterruimte of colocatie kan flexibel uitgebreid worden, wanneer dat gewenst is of de noodzaak daartoe ontstaat.

Wij helpen u graag op het gebied van internet- en datavraagstukken.
#yourdatewithdata #yourdatewithadatacenter

Een korte introductie van ons nieuwe twin-datacenter-platform (NL-D) is in een video vastgelegd.
Bij deze de link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=K_zuB-QgLOA


Meer lezen »Mar
21
Systemec helpt GreenTechLab met internet services en datacenter diensten vanuit het Euregionale Datacenter platform in Venlo & Nettetal. IAAS en Networking vraagstukken pakken we graag gezamenlijk met GreenTechLab op. Gezamenlijk sparren en innovatieve oplossingen bedenken is hier onderdeel van. Als er nog geen oplossing voor het probleem van de afnemer bestaat, zal deze oplossing bedacht moeten worden.

Wat is het GreenTechLab?

Fontys GreenTechLab is gevestigd op de Fontys International Campus in Venlo. GreenTechLab is onderdeel van het Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (CoE HTSM).
HTSM vervult een verbindende functie tussen onderwijs (mbo-hbo-wo) en bedrijfsleven om samen innovatieve technologie te ontwikkelen. Speerpunten zijn adaptive robotics, additive manufacturing en agro-mechatronics.
Zo maakt het Fontys GreenTechLab gebruik van een virtuele server om applicaties te testen die bijvoorbeeld data verzamelen om fijnstof te meten. 
Daarnaast maken ze gebruik van de server om d.m.v. sensordata eenvoudig te kunnen zien wat de prestaties zijn en wat verschillende applicaties met de prestaties van de server doen.


Meer lezen »Mar
21

Pure Ingredients is een producent van snacks en maaltijdcomponenten die haar producten verkoopt onder de merken Mekkafood, Lekker & Anders, Sakir en Herrenhof. Daarnaast maakt zij in opdracht van supermarktketens of horeca groothandels zogenaamde privat labels. De producten van Pure Ingredients onderscheiden zich van andere leveranciers omdat zij uitsluitend halal producten levert. Wereldse smaken.  

Pure Ingredients heeft productielocaties in Kaldenkirchen (Duitsland) en Venlo. Daarnaast heeft ze een aantal filialen van waaruit de producten worden gedistribueerd met eigen vrachtauto’s. De producten worden hoofdzakelijk verkocht in Nederland, Duitsland en België. De bedrijfsvoering wordt geregistreerd met behulp van SAP.

'Systemec heeft een passende automatiseringsomgeving gecreëerd die is toegerust om flexibel mee te bewegen. Op deze manier is Pure Ingredients gegarandeerd dat zij gebruik kan maken van de laatste stand der techniek.'

Pure Ingredients is medio 2016 gestart met het in kaart brengen van alternatieven voor de toekomstige inrichting van haar automatiseringsomgeving. Gedurende dit proces is intern besloten om niet meer te investeren in een serverpark, de opslagmedia en de bijbehorende randapparatuur, omdat de specificaties van de noodzakelijke investeringen niet voldoende helder te definiëren waren doordat de organisatie een duidelijke groei voorziet.
Daarnaast werd het keuzeproces in sterke mate beïnvloed door slechte internetverbindingen die beschikbaar waren op de productielocatie in Kaldenkirchen. Tot slot was de belangrijkste wens van Pure Ingredients te worden ontzorgd op het gebied van IT. In de organisatie was geen IT-er in dienst en het was zeker niet de bedoeling deze aan te stellen.

‘Pure Ingredients heeft haar wensen voorgelegd aan drie lokaal gevestigde ICT-dienstverleners. Uiteindelijk is gekozen voor Systemec omdat deze in staat was een complete oplossing aan te bieden. Managed verbindingen, VM-servers, dataopslag, kantoorautomatisering, exchange en security aangelegenheden. Zelfs voor de gebrekkige internetverbinding konden ze een oplossing bieden. Door de aanwezigheid van het datacenter in Nettetal (Duitsland) en het samenwerkingsverband met Stadtwerke Nettetal, was het een kleine moeite om onze locatie met behulp van een glasvezelverbinding op een hoogwaardige manier te koppelen aan het wereldwijde web.’  Aldus Wil Janssen, Financieel Directeur van Pure Ingredients.

Inmiddels is het complete systeem een jaar operationeel. ‘We kijken terug op een zeer succesvolle transitie. Met name door de goede voorbereiding en de strakke afspraken hadden wij slechts enkele uren niet de beschikking over alle informatie. Na de start nemen we per kwartaal onze actielijsten door, zodat we concreet kunnen volgen dat alle wensen ook binnen de gestelde termijnen worden gerealiseerd.’

Dhr. Janssen stelt dan ook de volgende conclusie: 

‘We kunnen niet anders concluderen dat Systemec haar beloften volledig heeft nagekomen en dat ze een partij zijn die meedenken om de automatiseringsomgeving veilig en betrouwbaar te houden.’

Op de foto (v.l.n.r.) bevestigen Wil Janssen (Financieel Directeur) en Marco Teelen (Accountmanager Systemec) de mooie samenwerking.

Meer lezen »
Systemec B.V. - helpdesk