Nieuws
Mar
28
In Venlo, the Netherlands, data center operator Systemec runs a state-of-the-art TIER 3+ data center facility. They support small to medium enterprises, which are highly dependent on IT-processes: a single second of downtime would be hugely disruptive and expensive.

When building its data center, Systemec chose ABB electrification products to ensure reliable power, save valuable floor-space and allow maintenance without interrupting customers’ network access. The data center features ABB solutions such as Smissline TP plug-in socket system, DPA UPSscale ST UPS system, circuit breakers and circuit monitoring systems (CMS). 

Jos Derkx, General Manager at Systemec, describes the challenge: "Connectivity is very important - industry depends on it, worldwide. It’s a big decision for a customer to take the data ‘heart’ out of their own facility. Downtime for our customers would kill their businesses. They need 24/7 uptime. At Systemec, we live on trust. We sell trust. And ABB could fulfil that 100 percent.

"With ABB’s technology, we can offer our customers 100 percent clean power, and by that we mean we have no spikes or dips in the power supply.”

With ABB’s expertise, Systemec is able to provide excellent service to their customers. They are expanding their business with a new twin data center in Germany, which will also feature ABB solutions. 
Ciaran Flanagan, Head of Global Data Center Segment at ABB explains: "To be successful, today’s data centers must be flexible and readily adaptable to industry changes, especially the ever-growing appetite for increased storage. ABB provides data center operators with intelligent solutions to support continuous operation, space saving, efficiency, safety and security. Our data center solutions reflect our industrial heritage and are designed for heavy-duty applications.

"At ABB, we know secure, reliable power is essential to keep data driven businesses running 24 hours a day. We help deliver intelligent power for the data demands of tomorrow,” add Flanagan.About ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a pioneering technology leader in electrification products, robotics and motion, industrial automation and power grids, serving customers in utilities, industry and transport & infrastructure globally. Continuing more than a 125-year history of innovation, ABB today is writing the future of industrial digitalization and driving the Energy and Fourth Industrial Revolutions. ABB operates in more than 100 countries with about 132,000 employees. 

 


Meer lezen »Mar
8

Een jubileum om trots op te zijn!


Een jubileum is altijd een mooie aanleiding om terug te kijken naar het verleden, maar belangrijk is vooral om naar de toekomst te kijken.

In gesprek met ondernemerspaar Jos en Francien Derkx:

Jos en Francien Derkx hebben 25 jaar geleden de eerste stappen op het zelfstandig ondernemers pad gezet. Jos had reeds bij meerdere internationale bedrijven gewerkt binnen de elektrotechnische- en elektronicabranche, waarvan de laatste 10 jaar bij een Amerikaanse producent met wereldwijde vestigingen."Ik was destijds verantwoordelijk voor 5 divisies in de Benelux met als key-account Philips en hun wereldwijde vestigingen. Later werd het werkgebied uitgebreid naar Europa, echter met verantwoording voor 2 divisies te weten:  industriële automatisering en breedband communicatie. Dit gebeurde in de tijd dat er een open telecommarkt ontstond binnen de EEG en staatsbedrijven werden geprivatiseerd, waaronder de KPN’s van deze wereld. Als toeleverancier van deze bedrijven werd men gedwongen op publieke aanbestedingen te reageren en projecten van A tot en met Z aan te bieden indien men een rol van betekenis wilde spelen in deze markt. Mede hierdoor werden er in het begin projecten aangenomen waar onderaan de streep weinig of niets verdiend werd. De Amerikaanse zakenmentaliteit gaf echter geen ruimte om ervaring op te doen en naar de toekomst te kijken, men was gefocust op de korte termijn geld te verdienen zonder naar de lange termijn te kijken. De Amerikaanse zakenwereld begreep de Europese ommezwaai niet. Deze mentaliteit beviel me steeds minder, waardoor we besloten om voor ons zelf te beginnen”, vertelt oprichter Jos Derkx.

Wanneer de vraag voorbijkomt waar de naam Systemec vandaan komt, beginnen beide enthousiast te vertellen. "In het verleden heb ik te maken gehad met een bedrijf genaamd Temec. De naam Temec stond voor Telecommunicatie, Meettechniek en Elektronica Componenten. Wij hebben er nog Systemen aan toegevoegd, waardoor het Systemec is geworden. We zijn officieel op 17-1-1992 met Systemec B.V. begonnen”, aldus Jos. "We hadden afgesproken dat we het een paar jaar aanzien hoe het loopt, afhankelijk van het resultaat gaan we verder, zo niet gaan we weer werken voor een baas”, vertelt Francien.

Systemec B.V. is zoals veel bedrijven gestart op de zolderkamer. Echter binnen 2 jaar na de oprichting werd al verhuist naar een gehuurde kantoorlocatie in het centrum van Blerick. In 1996 is de eerste werknemer in dienst gekomen. Jos: "Door het aannemen van goed en gemotiveerd personeel zijn we destijds meer en meer de focus op het Internet gaan leggen. Email en het World Wide Web waren nieuwe technieken en stonden nog in de kinderschoenen. Het was een tijd waar we veel missionariswerk hebben moeten verrichten om mensen met Internet vertrouwd te maken. Systemec groeide en ondertussen waren we van 1 kantoorunit naar 4 units gegroeid. Uiteindelijk werd ook deze locatie te krap, zodat we in het jaar 2000 naar een nieuw pand aan de Marinus Dammeweg zijn verhuisd.”

Mede door de vraag van potentiële klanten had Systemec een zeer kostbare dataverbinding van Amsterdam naar Venlo geïnstalleerd om klanten te tonen wat Internet is en wat de mogelijkheden waren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het feit dat Systemec Internet Service Provider werd.
Jos: "In die jaren sleepte KPN enorme koperkabels naar binnen om grote hoeveelheden modems aan te sluiten. Nu is het zo dat we hoogwaardige State-of-the-Art datacom apparatuur van o.a. Ericsson hebben staan.”

De kunst is dus om voorop te blijven lopen? Daar zijn Jos en Francien het helemaal mee eens. Jos: "Ja dat klopt, want doe je dat niet, dan mis je de boot. Wij wilden altijd de zaken zelf onder controle houden. Mede omdat we hebben ervaren dat wanneer je afhankelijk bent van derden om problemen of storingen op te lossen, de recovery-tijd veel langer is”.

Francien voegt toe: "Klanten wil je ook met andere zaken en diensten bedienen. Dus van het een kwam het ander. Mede hierdoor is ons 1e datacenter ontstaan. We hadden een computerruimte voor onze eigen apparatuur. Toen de klanten kwamen met de opmerking dat ze de mogelijkheden van het internet beter wilden benutten, was dat de aanleiding om in 2006 het 1e datacenter op de Marinus Dammeweg te gaan bouwen. Dit was voor Systemec een professionaliseringsslag met een grote investering. Een nieuwe periode brak aan."

Realisatie Twin-datacenter concept

Bij de bouw van het 1e datacenter was de vraag of het datacenter niet te groot was. Na een aantal jaren bleek dat uitbreiding noodzakelijk was. Na een lange voorbereiding werd in 2013 gestart met de bouwstart van het 2e en 3e datacenter.
Jos vertelt vol enthousiasme over het tot stand komen van deze datacenters waar vele nieuwe technieken in werden toegepast om zo modulair en zo energie-efficiënt mogelijk te kunnen werken. Ook deze stap was een enorme uitdaging en gerelateerd aan de vraag van onze klanten en de trend van het toekomstige Internet. De begrippen "Cloud” en "Virtualisatie” kwamen steeds meer naar voren. Het bedrijfsleven had behoefte aan partners met deze specifieke kennis en gingen het toepassen met gebruikmaking van externe datacenters. Outsourcing werd steeds vaker toegepast. Systemec pakte de handschoen op en groeide mee.
Parallel aan de bouw van het 2e datacenter in Venlo werd er ook over de grens gestart met de bouw van het 3e datacenter in het Duitse Nettetal. De regio net over de Duitse grens had een groot probleem, zij hadden een sterke behoefte aan stabiel Internet met hoge bandbreedtes. Naar aanleiding van enkele presentaties op uitnodiging van de Duitse overheid inzake breedband Internet en de extra mogelijkheden welke een breedbandverbinding kan bieden voor een onderneming, zijn ondernemers en de lokale Duitse overheid tot de conclusie gekomen dat men in Duitsland minimaal 5 jaren achterliep t.o.v. Nederland, wat betreft deze technologie en de toepassingen. Jaloers werd gekeken naar de Nederlandse data-infrastructuur.

Jos: "Het grootste probleem was de afwezigheid van lokale glasvezel infrastructuur voor bedrijven op de industrieterreinen. Bedrijven trokken weg uit de regio, min of meer gedwongen en verplaatsten zich naar grotere Duitse steden. De lokale werkgelegenheid liep terug. Deze trend moest worden gestopt, waardoor de lokale overheden een beroep deden op Systemec.”

Dit heeft er toe bijgedragen dat Systemec samen met de verschillende Stadtwerken het probleem heeft opgepakt. Door middel van een innige samenwerking werden industrieterreinen en bedrijven in de grensregio voorzien van snel Internet met hoge bandbreedtes, waardoor ze nu bij de top 3 van de best ontsloten industrieterreinen van Duitsland behoren. Om dit te kunnen realiseren was ook een POP-locatie nodig. Jos: "Omdat er een POP-gebouw nodig was hebben we dit gebouw zodanig aangepast dat het uiteindelijk een 3e datacenter werd. Op deze wijze hebben we voor zowel de Nederlandse als Duitse klanten een uitwijk locatie gecreëerd, hetgeen resulteerde in een uniek Twin-datacenter concept”.

Door dit Twin-datacenter concept te realiseren, werd Systemec de eerste en enigste in Nederland en Duitsland die dit grensoverschrijdende concept heeft gerealiseerd.Jos: "Het grote voordeel van dit concept is de hoge mate van uptime garantie. Dit betekent dat de klanten meer continuïteit hebben, doordat er o.a. gebruik wordt gemaakt van verschillende energienetwerken in Nederland en Duitsland. Wanneer in Duitsland een stroomstoring ontstaat, heeft men de optie in Nederland door te kunnen werken en omgekeerd. Buiten dat Systemec eigen stroomvoorzieningen heeft om bij dit soort situaties direct te kunnen reageren, is het prettig te weten dat er redundantie is, zeker wanneer de storing langer duurt. Momenteel leven we in een 24-uurs economie en Internet is in korte tijd onmisbaar geworden voor overheid en bedrijfsleven dus uptime is van groot belang. Dit gegeven resulteerde ook in meervoudige redundante koppelingen naar de Internetknooppunten in Europa. Amsterdam en Frankfurt zijn toonaangevend en behoren tot de grootste ter wereld.”

Toekomstvisie

De laatste 25 jaar zijn omgevlogen door een opeenstapeling van uitdagingen met steeds nieuwe vraagstukken van Nederlandse en Duitse ondernemers. De internationalisering heeft bij Systemec toegeslagen en zal verder toenemen, gezien de belangstelling van internationale bedrijven, welke we zien voor de Euregio Venlo.

De volgende mijlpaal staat voor Jos en Francien alweer klaar. "Hetgeen nu staat te gebeuren is de continuïteit veiligstellen. Wij zullen langzaam meer afstand gaan nemen van de dagelijkse leiding en deze overdragen aan de volgende generatie”, aldus Jos Derkx. "Onze zoon Sjoerd zal de dagelijkse leiding van Systemec overnemen. Zijn visie en denkwijze zullen leidend zijn voor de komende tijd bij Systemec", aldus Francien.

"Er zullen ook nog genoeg zakelijke uitdagingen zijn. We merken steeds meer dat we grotere en andersoortige klanten krijgen, in positief opzicht. Grote bedrijven, waar we in het verleden niet aan hebben durven denken, passen nu de diensten van Systemec internationaal toe. De projecten worden steeds groter met langere voorbereidingstijden", weet Jos.

Hoe Jos de toekomst van Systemec ziet en waar het bedrijf over 5 of 10 jaar zal staan beantwoord hij als volgt: "Dat is een vraag die vaker aan me wordt gesteld. Om te beginnen zal er in de naaste toekomst heel veel informatie op ons afkomen. Dit zal ook betekenen dat we steeds meer informatie gaan verzamelen. De hoeveelheid data is dan ook sterk stijgend. Internet als zodanig gaat straks zoveel meer mogelijkheden bieden ten opzichte van wat we nu hebben. Daar zal menigeen versteld van staan! Het Internet-of-Things (IoT) onder andere, zal gemeengoed worden en gaat zich profileren in onze toekomstige wereld. Ik denk dan ook dat er nog heel veel werk voor ons zal zijn. Dat moet ook, want we willen groeien. Stilstand is tenslotte achteruitgang.”

Systemec heeft een eigen visie. Die visie en insteek is nog steeds dezelfde als die men bij de start voor ogen had. Jos en Francien sluiten af met wat die insteek inhoudt : "We zijn zelf zoveel mogelijk in Span-of-Control met onze eigen hoogwaardige producten en diensten. Wat wij de klanten aanbieden, daar staan wij altijd voor 100% achter. Tevens hebben we altijd getracht om binnen de eigen organisatie, iedereen in zijn waarde te laten in de meest positieve zin, waardoor men zichzelf kon ontwikkelen. De ‘iedereen kent iedereen’ cultuur heeft zijn voordelen en men deelt onderling lief en leed. Dat is onderdeel van de charme van een familiebedrijf dat reeds 25 jaar innoverend actief is en zijn plaats in de markt heeft verdiend.”


Meer lezen »Mar
8

Systemec heeft eind 2016 Munckhof Groep mogen verwelkomen als nieuwe gebruiker van ons datacenter in Venlo. Als onderdeel van de implementatie van een nieuwe IT-infrastructuur, welke door onze partner Insign.it is geleverd, is Systemec verantwoordelijk voor de volgende componenten:

 • Private Rack in het Systemec datacenter in Venlo.
 • Diverse glasvezelverbindingen, waaronder een darkfiber tussen Venlo en Horst.
 • Redundante Always Online internet toegang.

De nieuwe infrastructuur is verspreid over het Systemec datacenter in Venlo en de locatie van Munckhof in Horst, waarbij deze gekoppeld zijn via een darkfiber glasvezelverbinding. Belangrijkste uitgangspunt voor Munckhof is een redundante oplossing, welke verspreid is over twee locaties, waarbij de gestelde RTO / RPO waardes gehaald worden. Deze waardes zijn door Munckhof reeds een aantal jaren opgesteld en worden ieder jaar herzien. Uit deze historie blijkt dat de waardes steeds scherper worden, wat inhoudt dat de eis qua beschikbaarheid van de IT omgeving steeds hoger komt te liggen. Dus minder downtijd en minder data verlies. Onze partner Insign.it heeft hiervoor op basis van VMware vSphere, met onderliggend SAN, een omgeving gebouwd en dit verdeelt over de 2 locaties (Venlo en Horst). De data wordt kruislinks gemirrord, dus van Venlo naar Horst en van Horst naar Venlo. De servers worden verdeeld over de primaire productie locatie in het Systemec datacenter en de secundaire productie locatie van het hoofdkantoor in Horst.

De internet toegang vanuit het datacenter en het hoofdkantoor in Horst wordt ook door Systemec verzorgd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Systemec Always Online dienst. Mocht een locatie uitvallen dan neemt de andere locatie automatisch de internetverbinding over, met behoud van het publieke IP subnet. Op deze wijze is er in het geval van een calamiteit direct dezelfde publieke IP adressen beschikbaar op de locatie die dan actief is.

Over Munckhof

Munckhof is gespecialiseerd in personenvervoer en reizen. De organisatie voorziet haar klanten van maatwerkoplossingen op het gebied van mobiliteit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het verzorgen van alle internationale zakenreizen en groepsreizen van een organisatie, het regisseren en uitvoeren van personenvervoer of het organiseren van grootschalige vervoersprojecten bij evenementen.

Een hoge kwaliteit en servicegraad vormen belangrijke uitgangspunten in de dienstverlening van Munckhof. De organisatie wil continu innoveren en staat altijd open voor verbeteringen en kansen vanuit de markt. Munckhof vindt een persoonlijke benadering erg belangrijk en wil samen met haar opdrachtgevers altijd een optimaal resultaat behalen.


Munckhof biedt totaaloplossingen en maatwerk in onder andere:

 • Zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector.
 • Zorg gerelateerd personenvervoer.
 • Pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector.
 • Logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen.
 • Mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij graag naar de website van Munckhof.

"Door gebruik te maken van het Systemec datacenter heeft Munckhof een solide technische infrastructuur gebouwd voor de toekomst en is Munckhof in staat om een nog hogere beschikbaarheid en performance te leveren." Peter Hesen, ICT Manager van Munckhof.

Meer lezen »Mar
8

In 2017 goed gestart met een uitbreiding van de Systemec organisaties, zowel in Nederland als Duitsland. Daarom zijn Wouter Simons en Rick Damen in dienst getreden. Beiden zijn toegetreden tot de afdeling support. Zowel Wouter als Rick zijn dan ook actief als Support Engineer.Wouter Simons heeft ruim 7 jaar werkervaring als engineer bij NAS fabrikant Thecus en vond een nieuwe uitdaging binnen Systemec. Wouter: "Door de snelle ontwikkelingen binnen de branche raak ik nooit uitgeleerd en dat maakt het werken voor Systemec erg interessant. Daarnaast spreken de informele werksfeer en het leuke team binnen Systemec mij erg aan.”

Rick Damen heeft in zijn studietijd bij Systemec als oproepkracht werkervaring opgedaan en mag zich nu fulltime aansluiten binnen het team. Rick: "Het werk binnen Systemec spreekt mij aan vanwege de diversiteit die het werk met zich meebrengt.”

Welkom en succes, namens team-Systemec.


Meer lezen »Dec
21

Nimble Storage

In de onderstaande link legt onze Manager Internet Services uit waarom er is gekozen voor Nimble Storage. Daarbij komt aan bod wat de uitdagingen en voordelen zijn, die Nimble Storage ons brengt.

Klik hier om de PDF te openen met de volledige Case Study.


Meer lezen »Oct
31

Ook problemen met een grote mailbox en het nakomen van de juridische eisen m.b.t. het bewaren van e-mail? Systemec Hosted Exchange is nu uitgebreid met een archiveringsmodule. E-mail berichten worden hiermee automatisch gearchiveerd zonder lastige handmatige acties, simpel en eenvoudig toegankelijk.

Waarom archiveren?

 • Compliant zijn met juridische eisen m.b.t. bewaren van e-mail.
 • Het hebben van een extra backup van e-mail. Per ongeluk een e-mail verwijderd uit de mailbox? De gebruiker kan deze zelf terughalen via het archief.
 • Lagere kosten voor opslag door e-mail berichten ouder dan een x periode automatisch alleen in het archief te bewaren.
 • Oude berichten zijn eenvoudig en snel vindbaar.

Het archief is eenvoudig te raadplegen via een plugin binnen de Microsoft Outlook Client, een Windows applicatie of via een beveiligde website.

Het Hosted Exchange platform is ook onderdeel van het virtueel kantoor. Gebruikers van het Systemec virtueel kantoor hebben vanaf nu dus ook de optie om het e-mail archief te gebruiken.  

Wilt u meer weten over deze dienst of deze optie toevoegen aan uw bestaande Hosted Exchange account, neem dan contact met ons op.

 


Meer lezen »
Systemec B.V. - helpdesk